Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων(ΕΣΠΔ) είναι όργανο της ΕΕ επιφορτισμένο με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού GDPR για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) από τις 25 Μαΐου 2018. Αποτελείται από τον επικεφαλής κάθε Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΕΣΠΔ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η γραμματεία του ΕΣΠΔ παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Το ΕΣΠΔ θα είναι στο επίκεντρο του… Read more »


Καινοτομία: Το Marketing μέσω VIBER στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης

Η τηλεφωνία αποτελεί βασική τεχνολογία στη σημερινή κοινωνία, καθώς κινούμαστε στην ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνολογία αποκτά κυρίαρχο ρόλο. Η εξέλιξη της χρήσης κινητών τηλεφώνων είναι αλματώδης και τα δεδομένα στο χώρο του εμπορίου διαρκώς αλλάζουν, εξαιτίας του μεγάλου και ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί.

Η Μαζική Αποστολή VIBER SMS είναι ο περισσότερο αποδοτικός από άποψη κόστους και χρόνου τρόπος επικοινωνίας, μόνο από 0,008€/μήνυμα viber. Το μήνυμα μπορεί… Read more »


3 Estrategias de SMS Marketing que incrementaran tus ventas

Saca el máximo provecho a esta herramienta de contacto directo con tus clientes, utilízala como un medio para promocionar tus productos de forma eficiente. Aquí te tenemos 3 estrategias de SMS marketing que puedes incrementar para mejorar tus ventas.

Dependiendo del tipo de negocio que manejes, puedes emplear este medio únicamente para beneficiar a tus clientes con campañas promocionales, descuentos, cupones, entre otros incentivos. Integra estos movimientos con las redes sociales con… Read more »


How to Create an Effective Cloud CRM

In order to attract more customers, many companies make use of different strategies and various tools. One of the most effective is the use of a cloud-based CRM (customer relationship management) application which sits at the top of the business process.

Establishing a well-designed customer relations management solution will ensure that the different areas concerning customer relations are well monitored and regularly updated. Its functions and features can help the… Read more »