ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία  δημιούργησε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα – ιστοσελίδα με την επωνυμία sms-marketing-cyprus.com με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής SMS. Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Κατάστημα –ιστοσελίδα sms-marketing-cyprus.com αλλά και την εφαρμογή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας , οι χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του καταστήματος αλλά και της συγκεκριμένης εφαρμογής.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Όταν επισκέπτεστε το sms-marketing-cyprus.com, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το sms-marketing-cyprus.com με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του sms-marketing-cyprus.com, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο sms-marketing-cyprus.com, όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – ιστοσελίδας sms-marketing-cyprus.com και κατ’επέκταση της εταιρείας και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com καθώς και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος sms-marketing-cyprus.com και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της .
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η παρέχει στους πελάτες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος sms-marketing-cyprus.com, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Η εν λόγω άδεια δεν εμπεριέχει το δικαίωμα μεταπώλησης.
Η έχει το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια αγορά και παραμένουν πολύ καιρό ανενεργοί, για λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του συστήματος.
Οι επισκέπτες του sms-marketing-cyprus.com διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα sms-marketing-cyprus.com σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την εφαρμογή sms-marketing-cyprus.com, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ένα ψεύτικο ή παραπλανητικό τρόπο.
Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την .
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ sms-marketing-cyprus.com
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com παρέχεται από την “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υπηρεσίες, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.
Η έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος sms-marketing-cyprus.com, αλλά δεν εγγυάται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com, οι servers ή τα μηνύματα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sms-marketing-cyprus.com
Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στον οποιονδήποτε η ανάστροφη μηχανική (reverse engineering) ή η προσπάθεια ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή η προσπάθεια άντλησης του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή λογισμικού προϊόντος διαθέσιμων προς εγκατάσταση ή λήψη από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com.
Η έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη καθώς και την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών ή αποθετικών ζημιών, λόγω κακής ή λανθασμένης χρήσης της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Η μέσω της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com, αναλαμβάνει την υποχρέωση της παράδοσης των μηνυμάτων (sms) στα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων.
Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται από:

  • Την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και από το αν η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
  • Τη μη χρήση enter, τονισμού και πολλαπλών ομάδων(αποστολή μπορεί να γίνει μόνο σε μια ομάδα τη φορά)
  • Την ενεργοποιημένη ή όχι συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος.
  • Την φορητότητα του αριθμού
  • Το αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
  • Το αν τα δίκτυα είναι υπερφορτωμένα ή όχι.

Έτσι, κατά συνέπεια η δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη, καθυστερημένη ή αποτυχημένη αποστολή μηνυμάτων.
Η δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνη για την παράδοση των μηνυμάτων, απο την στιγμή που ένα μήνυμα υποβάλλεται με επιτυχία σε μια πύλη δικτύου (gateway).
Η  δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα παράδοσης που οφείλονται σε οποιουδήποτε είδους πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια φορητή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο).
Η δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποσταλλεί η απάντηση σε κάποιο μήνυμα που αποστάλθηκε μέσω του sms-marketing-cyprus.com ή μέσω κάποιας απο τις υπηρεσίες της.
Οι χρεώσεις των μηνυμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα sms-marketing-cyprus.com και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι χρεώσεις μηνυμάτων μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες όπως οι χρεώσεις ενδιάμεσων πυλών δικτύου (gateways). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το τελικό κόστος ενός μηνύματος, μέσα από την εφαρμογή.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή sms-marketing-cyprus.com ή από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com, παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης, χωρίς την έγγραφη άδεια της .
Οι κωδικοί που παραχωρούνται από την εφαρμογή sms-marketing-cyprus.com ή απο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται.
Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.
Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες, αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν, ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com, υποκείμενη εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την , για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
Η μη ενάσκηση από την των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
Η ενδέχεται να ζητήσει τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή Κωδικού Πρόσβασης, για να είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή sms-marketing-cyprus.com ή Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.
Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την σε τρίτους.
Η δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.
Η διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
H δικαιούται να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος sms-marketing-cyprus.com και της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη αποκτά πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην εφαρμογή, τα οποία κοινοποιούνται στην από τους χρήστες, μέσω της του Ηλεκτρονικού Καταστήματος sms-marketing-cyprus.com  και της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com.
H με σκοπό την δρομολόγηση των μηνυμάτων και την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων κίνησης όπως ο αριθμός, η διεύθυνση ταυτότητας της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, τους κωδικούς πρόσβασης, τα δεδομένα θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια επικοινωνίας, ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο, η δρομολόγηση της υπηρεσίας, καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.
Οι χρήστες της εφαρμογής sms-marketing-cyprus.com, έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή (σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας θα πρέπει να αποστείλετε ένα email στο τμήμα υποστήριξης, καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητας σας.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα sms-marketing-cyprus.com. Εντούτοις, η δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα ή υπηρεσίες που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος sms-marketing-cyprus.com είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το sms-marketing-cyprus.com ή την εφαρμογή της για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, αποστολή με SMS ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι – ή δύναται να είναι – παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν υφίσταται ή/και δεν έχει εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με SMS, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. παραπλάνηση τρίτων σχετικά με την πραγματική τους ταυτότητα και την προέλευση των μηνυμάτων που αποστέλλουν,
7. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Η σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου sms-marketing-cyprus.com και των χρηστών της εφαρμογής της , δημιούργησε ξεχωριστό κείμενο με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» όπου αναφέρονται τα δικαιώματα και οι ευθύνες των επισκεπτών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν στο sms-marketing-cyprus.com και στην εφαρμογή της .
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες του ιστότοπου sms-marketing-cyprus.com και οι χρήστες της εφαρμογής της συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους της Βουλγαρίας σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου sms-marketing-cyprus.com, και κατά συνέπεια της .
Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της εφαρμογής της , του ιστότοπου sms-marketing-cyprus.com ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται απ’ τα  αρμόδια Δικαστήρια της Σόφιας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Η διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα ως προς την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ sms-marketing-cyprus.com

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον ιστότοπο sms-marketing-cyprus.com ή την εφαρμογή της , οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@sms-marketing-cyprus.com