Καινοτομία: Το Marketing μέσω VIBER στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης

Η τηλεφωνία αποτελεί βασική τεχνολογία στη σημερινή κοινωνία, καθώς κινούμαστε στην ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνολογία αποκτά κυρίαρχο ρόλο. Η εξέλιξη της χρήσης κινητών τηλεφώνων είναι αλματώδης και τα δεδομένα στο χώρο του εμπορίου διαρκώς αλλάζουν, εξαιτίας του μεγάλου και ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί.

Η Μαζική Αποστολή VIBER SMS είναι ο περισσότερο αποδοτικός από άποψη κόστους και χρόνου τρόπος επικοινωνίας, μόνο από 0,008€/μήνυμα viber. Το μήνυμα μπορεί να σταλεί με μικρή χρέωση και σε πολύ λιγότερο χρόνο από όσο θα χρειαζόταν για παράδειγμα, να φτάσει μόνο η φωνή μας στην άλλη άκρη του ακουστικού. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων σε πολλούς λήπτες, είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο τρόπο. Το μήνυμα πηγαίνει στο κινητό του παραλήπτη και το κουβαλάει μαζί του γιατί δεν καταλαμβάνει όγκο και βάρος.

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του mobile VIBER marketing είναι η δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης λήψης του μηνύματος από τον παραλήπτη και αποτελεί έναν από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ελλάδα, λόγω του γεγονότος ότι το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πλέον στα χέρια σχεδόν κάθε Έλληνα. Ο κύριος κανόνας, που ισχύει και στο mobile marketing, είναι η κατάλληλη προσφορά, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο κοινό.

Η εξοικείωση των Ελλήνων με τις νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τις διεθνείς τάσεις ενισχύουν την άποψη ότι το  κινητό μάρκετινγκ, ως ένα σύγχρονο και δυναμικό κανάλι επικοινωνίας προάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και οδηγεί στον βασικό στόχο, τη μεγιστοποίηση των κερδών μιας επιχείρησης.

Ωστόσο, οι διαφημίσεις στις φορητές συσκευές βρίσκονται αντιμέτωπες με την δυσπιστία  των καταναλωτών, καθώς μολονότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το 82% εκτιμά ότι προσφέρει στον χρήστη μια θετική εμπειρία, μόλις το 47% των καταναλωτών αντιμετωπίζει ευνοϊκά τη διαφήμιση στο κινητό. Η εικόνα όσον αφορά την αποδοχή των διαφημίσεων σε κινητές συσκευές διαφέρει μεταξύ των καταναλωτών, κυρίως σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά ηλικιακά κοινά.

Πηγή: http://myportal.gr/kenotomia-marketing-meso-viber-stin-ellada-stin-periodo-tis-krisis/